© 2023 «Поехали» таксиге тапсырыс беру сервисі

Ресми сайт

АртқаҚұқықтық ақпарат

Жария оферта


1. Жалпы ережелер
1.1. Кез-келген дербес тұлғаға жіберілген аталмыш құжат «Поехали» сервисі» (тап солай мәтін бойынша әрі қарай - Сервис) жасаған ресми ұсынысы болып табылады және Тапсырыс берушінің Тапсырыстарын ақпараттық-бағдарламалық кешенге енгізуге және Тапсырыс берушіге Тапсырыстың орындалуы туралы хабар беруге бағытталған ақпараттық Сервис түрлерінің барлық маңызды шарттарынан тұрады.
1.2. Қазақстан Республикасы Азаматтық Кодексінің 395-бабына (Жалпы бөлім) сәйкес осы құжат көпшілік Офертасы болып табылады. Осы Офертада көрсетілген тәсілдердің кез-келгенімен «Поехали» сервисі арқылы көлік құралына тапсырыс беру оны құптау болып табылады, яғни бұл онда баяндалған талаптармен шарт жасасу дегенді білдіреді. Оферта http://taxipoehali.ru ресми интернет-сайтында орналастырылған.
1.3. Осы ашық ұсыныстың шарттарын қабылдаған кезде, Клиент мекен-жайда орналасқан құпия деректерді өңдеуге қатысты Сервис Саясатымен келіседі http://taxipoehali.ru.
1.4. Тапсырыс беруші осы ұсыныстың мәтінін мұқият оқуы керек. Егер Тапсырыс берушінің кез-келген шарттарымен келіспейтін болса, Сервистің Сервистерінен бас тартуға шақырылады.
1.5. Осы ұсыныстың шарттарын орындау үшін пайдаланылатын анықтамалар:
1.5.1. Сервистер - Серіктеске тапсырысты қабылдау, өңдеу және тапсыру және тапсырыс берушінің тапсырысты орындауы туралы хабардар ету бойынша ақпараттық Сервистер. Сервис Клиентке тасымалдау Сервистері немесе басқа да көлік Сервистерін ұсынбайды.
1.5.2. Тапсырыс - Серіктестер ұсынатын Сервистер үшін жүйелі өңделген тапсырыс.
1.5.3. Сервистік серіктес - Тапсырысшыға жолаушыларды және багажды тасымалдауға, жүктерді тасымалдау Сервистеріне дербес Сервис көрсететін тұлға.
1.5.4. Дербес кабинет - көрсетілетін Сервистер көлемі туралы статистикалық ақпаратты және Клиенттің дербес шотының ағымдағы мәртебесін қамтитын Сервистің ресми сайтындағы бет. Дербес кабинетті тіркеу үшін кем дегенде Клиенттің телефон нөмірі туралы мәліметтерді ұсыну қажет.
1.5.5. Дербес шот - Клиенттің аванстық төлемдері және Сервис төлемі ретінде осы төлемдерден ұсталатын (есептен шығарылған) ақша сомасы туралы есеп жазылады. Дербес кабинет бірегей нөмірге ие және Сервис жасайды.
1.5.6. Дербес шоттың қалдықтары - дербес шотқа аударылған және дербес шотынан есептен шығарылған ақша сомасы арасындағы белгілі бір сәтте айырмашылық.
1.5.7. Тапсырыс беруші - Сервис арқылы тасымалдау Сервисін тапсыруды жүзеге асыратын тұлға.
1.5.8. Бағыт - рейстің және тағайындалған пункттің арасындағы көлік құралының бағыты.
1.5.9. Алдын-ала тапсырыс - Тапсырыс беруші белгілеген уақытта автокөліктің келу мүмкіндігін ескере отырып, кемінде 60 минут қабылданған тасымалдау Сервисінің тәртібі.
1.5.10. Ағымдағы тапсырма - көлік құралының мүмкіндігінше тез келуін болжайтын тәртіп.
1.5.11. Мобилдік қолданыс - Клиенттің мобильді құрылғысына орнатылған және Интернетте тапсырыс беру үрдісін автоматтандыруға мүмкіндік беретін бағдарламалық-аппараттық кешенге кіріктірілген электрондық компьютерлерге арналған бағдарлама.
2. Офертаның мәні
2.1. Сервис Клиентке аппараттық-бағдарламалық кешенде тапсырыс орналастыруға және тапсырысты орындау туралы Клиентті хабардар етуге бағытталған ақысыз ақпараттық Сервистерді ұсынады. Сервис көлік ұйымы болып табылмайды, Тапсырыс берушіге жолаушыларды және багажды тасымалдауға, тауарларды тасымалдауға арналған Сервистерді немесе кез келген басқа көлік Сервистерін тәуелсіз түрде тапсырмайды, тапсырыс берушіге Серіктесті тапсырады.
3. Сервис көрсету тәртібі
3.1. Тапсырыс беруші осы Офертаны акцептілеуі , кез келген қолжетімді тәсілмен көлік құралының тапсырысын жүзеге асыру мақсатымен Сервисіне жүгіне жолымен жүзеге асырылады.
3.2. Тапсырыс беруші Тапсырысты орналастыруда ұсынған ақпараттың мазмұны мен растығына жауап береді.
3.3. Тапсырыс берілген соң Тапсырыс беруші туралы мәлімет Сервисінің мәліметтер базасына тіркеледі. Сервис Тапсырыс берушінің ақпаратын оның келісімінсіз өзгертпейді және редакцияламайды.
3.4. Сервис Тапсырыс берушінің Тапсырысын ақпараттық-бағдарламалық кешенде тегін орналастырады, мұнда Тапсырысты қабылдайтын Тасымалдаушыға ақпараттық-бағдарламалық кешенге кіруге рұқсат беріледі, ол таңдаған тапсырыс бойынша көліктің келу уақытын көрсету арқылы Сервис қай түрін таңдағаны жайлы хабардар етеді. Сонымен бірге Сервис Тапсырыстың ақпараттық-бағдарламалық кешенге енгізілуіне кепілдік береді. Тасымал жүргізу жауапкершілігін Тасымалдаушы көтереді.
3.5. Сервис көлік құралының келгендігі туралы тапсырыс берушіні, сол көлік құралының маркасын, моделін, түсі мен мемлекеттік нөмір көрсетіп хабардар етеді.
3.6. Сервис көлік құралын ұсынуға алдын ала тапсырыстар қалыдауға құқылы. Бұл ретте көлік құралының уақтылы келуіне жауапты ретінде, Сервис алдын ала жасалған Тапсырыс туралы мерзімінен бұрын хабардар етілген Тасымалдаушы болып табылады.
3.7. Сервис осы Оферта талаптарымен келіспеушілік білдірген Тапсырыс берушіге Сервис көрсетуден, себебін түсіндірмей-ақ, бас тарту құқығына ие.
3.8. Сервис әрекетіне ішкі бақылау жүргізу және Тапсырыстардың орындалуына бақылау жасау мақсатында Тапсырыс беруші мен Сервис арасындағы телефон бойынша сөйлесулер жазылып алынады.
3.9. Көрсетілетін Сервистердің сапасын жақсарту, сондай-ақ Тапсырыс беруші мен Тасымалдаушының арасындағы жедел өзара байланысты қамтамасыз ету мақсатында, тапсырыс беруші Сервис орналасқан жері бойынша жазбаша түрде немесе кері байланыс электронды сервисін қолдана отырып, арыз жіберу жолымен, Тапсырыс берушінің құқықтарын тасымалдаушы бұзған жағдайлар туралы Сервис хабардар ете алады. Бұл жағдайда Сервис тапсырыс берушіден түскен наразылық туралы Тасымалдаушыны хабардар етеді, Тасымалдаушыға Тапсырыс берушінің контактілік телефонын, сондай-ақ Тапсырыс берушінің жазған наразылығының мәтінін хабарлайды. Сервис қатысуынсыз одан әрі тапсырыс беруші мен Тасымалдаушының арасындағы дауды реттелуі жүзеге асырылады. Осы тармақтың мәтіні Сервис ақылы немесе ақшалай нысандағы залалдың орнын толтыру бойынша міндеттемелерді және/немесе осы Офертада көзделмеген қандайда бір міндеттемелерді өзіне қабылдайтындығын растамайды және соны білдірмейді.
3.10. Сервис Тапсырыс берушінің дербес деректерін жинау және өңдеу кезінде ҚР-ның 2013 жылғы 21 мамырдағы «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» № 94-V заңының ережелерін басшылыққа алады, сондай-ақ осы Офертаның 10-тарауында белгіленген дербес деректерді жинау және өңдеу тәртібімен жүргізіледі.
3.11. Тапсырыс беруші Көрсетілетін Сервис сипаттамасына қатысты мәселелер туындаған жағдайда Тапсырысты орналастырудың алдында Сервис маманына кеңес алуға жүгіне алады.
4. Сервистің міндеттері
4.1. Тапсырыс берушінің Тапсырысын ақпараттық-бағдарламалық кешенге ақысыз тегін орналастыру және Тапсырыс берушіні Тапсырыстың орындалуы жайлы хабардар ету.
4.2. Тапсырыс берушіге көлік құралының еріксіз кідіруі жайлы ақпарат беру.
4.3. Тапсырыс берушіге көлік құралын ұсынудың мүмкін еместігі туралы хабар беру.
4.4. Тапсырыс берушінің аванс төлемдерін Дербес шотына уақытында қосып қою.
4.5. Тапсырыс беруші ұсынған ақпаратқа рұқсатсыз кіру әрекеттерін және/немесе оны Тапсырысты орындауға тікелей қатысы жоқ адамдарға беру әрекеттерін дер кезінде анықтау және алдын алу.
5. Тапсырыс берушінің міндеттері
5.1. Тапсырысты көлік құралын ұсынуға қажет уақыт есебімен қоса беру.
5.2. Көлік құралындағы отырғызу орнының санын және жүксалғыш бөлімшесінің көлемін, сондай-ақ көлік құралын балаларға арналған бекіндіргіш құралдармен жабдықтаудың қажеттігін ескеру.
5.3. Тапсырыс берушінің телефон нөмірін, көлік құралын ұсыну уақыты мен мекенжайын, көлік құралының түрін, жүру бағытын, тасымалдауға қойылатын талаптарды хабарлау.
5.4. Ұсынылған көлік құралын тек тиісті мақсатта қолдану.
5.5. Жол жүру барысында көлікте тазалық пен тәртіпті сақтау.
6. Тасымалдаушы мен Тапсырыс берушінің арасында есептесулердің жүзеге асырылуы
6.1. Сервис Тапсырыс берушіге осы ұсыныспен анықталатын Сервистерді тегін ұсынады.
6.2. Тасымалдауға арналған жолаушылар мен багаждарды, жүктерді тасымалдау жөніндегі Сервистерді ұсыну үшін есеп айырысу Тапсырыс беруші мен Серіктес арасында тікелей жүзеге асырылады. Сервис Тапсырыс берушіге Сервис көрсетудің құны туралы хабарлайды. Көрсетілген шығындар орындау тәртібін қабылдаған Серіктес қолданатын тарифтер негізінде есептеледі. Клиентке Сервис көрсетудің түпкілікті құны туралы хабарлау Сервистерді тасымалдау бойынша Сервистерді қамтамасыз ететін факт ретінде қарастырылмайды және мүмкін емес.
6.3. Тасымалдауға арналған жолаушылар мен багажды, Сервистерді тасымалдау бойынша Сервистерді ұсыну төлемдерінің нысаны Сервистің қатысуынсыз Клиент пен Серіктес тікелей келіседі.
6.4. Сервис Тапсырыс берушіге және Серікте жолаушылар мен багажды тасымалдау Сервистері бойынша есеп айырысудың нысаны мен рәсіміне және тауарларды тасымалдау Сервистеріне қатысты қандай да болмасын нұсқауларды бермейді.
6.5. Сервис Тапсырыс берушіге жолаушыларды және багажды, жүктерді тасымалдау Сервистерін келесі формаларда тасымалдау үшін ақы төлеу мүмкіндігін береді:
6.5.1. Клиенттің шотына қаражат аудару арқылы өзіне өзі Сервис көрсету терминалында аванстық төлем жасау;
6.5.2. Банктік карталарды қолдана отырып, қолма-қол ақшасыз төлем (егер техникалық мүмкіндіктер болса).
6.6. Тапсырыс беруші және серіктес аванстық төлем немесе қолма-қол ақшасыз төлем банк карточкаларына Сервис көрсету Серіктес агент Client қаражат алу бөлігінде, атынан және Серіктес үшін міндетін атқарушы болып әрекет арасындағы есептеулерде. Сервис Серіктестің агентінің міндеттемелерін тек Клиенттің қаражатын қабылдауды қамтамасыз ету бөлігінде ғана қабылдайды.
6.7. Банктік карталарды пайдалана отырып, банктік аударым арқылы төлеу Visa, MasterCard төлем жүйелерінің несие немесе дебеттік карталары арқылы жүзеге асырылады.
6.8. Серіктестер төлем Сервис мүмкіндіктері қолма-қол ақшасыз төлеу үшін банк карталарын пайдалана отырып, Сіздің дербес тіркелу қажет, сондай-ақ тапсырыс берушінің дербес шотына несие картасының нөмірін міндетті.
6.9. Банктік карталарды пайдалана отырып, банктік аударым төлемі халықаралық төлем жүйелерінің ережелеріне сәйкес төлемнің құпиялылығы мен қауіпсіздігі қағидаттарына сәйкес жүзеге асырылады. Клиент ұсынатын деректердің қауіпсіздігі процедуралардың Төлем картасының салалық деректер қауіпсіздігі стандартының талаптарына сәйкестігі арқылы қамтамасыз етіледі және олардың ешқайсысы, соның ішінде Сервис, оларды ала алады. Банктік карточка бойынша деректерді енгізу, сатып алушы банктің қауіпсіз төлемдер бетінде жүзеге асырылады, ол Сервистер үшін қолма-қол ақшасыз төлемді қамтамасыз етеді.
6.10. Көліктік Сервис көрсету құнына сәйкес келетін мөлшерде банк картасының қолма-қол ақшамен қолма-қол ақшасыз төлем мүмкіндігін растау мақсатында тапсырысты орналастыру кезінде тапсырыс берушінің кредиттік карточка бойынша қорғалған болуы мүмкін. Клиент орналастырылған тапсырыс, сондай-ақ Тапсырыс берушіге көлік Сервистері ұсынылмаған басқа жағдайларда Карточкада сақталған қаражат Тапсырыс берушіге қайтарылған жағдайда жойылған жағдайда.
6.11. Егер Тапсырыс беруші сұратылған көлік Сервистерінің көлемін өзгертсе (бағытты өзгерту, Клиентке қосымша ақылы Сервистер көрсетілсе және т.б.), құны қайта есептеледі. Тәртіп Тапсырыс беруші нақты көрсетілетін Сервистер көлеміне сәйкес төленеді.
6.12. Тапсырыс және серіктес қолма-қол ақшалай Сервистер үшін және қолданыстағы заңнамаға қайшы келмейтін өзге жолдармен төлеу, оның ішінде осы ұсыныс, көзделген емес жолаушыларды және багажды тасымалдау жөнінде Сервистер көрсету, жүк Сервистер көрсету үшін төлем және басқа да нысандар келісе алады.
6.13. Әріптес Тапсырыс берушіге келесі қосымша Сервистерді ұсыну үшін ақы белгілеуге құқылы:
6.13.1. Клиентке автомобиль келу туралы хабарлаған сәттен бастап 5 минуттан астам уақыт күту;
6.13.2. Ірі көлемдегі багажды автокөліктің магистраліне тасымалдау.
6.14. Клиенттің Тапсырыс берушінің көрсеткен мекен-жайы бойынша Клиенттің автомобильге келгеннен кейін жол жүруден бас тартқаны үшін айыппұл салу құқығы бар. Жаза мөлшерін серіктес анықтайды.
6.15. Серіктестің қосымша Сервистерді және айыппұлдарды ұсынған тарифтер туралы Сервис Тапсырыс берушіге хабарлайды. Бұл жағдайда қосымша Сервистерді ұсыну, айыппұл төлеу Тапсырыс берушімен және Серіктеспен келісілген нысан бойынша тікелей серіктеске есептеледі.
7. Тараптардың жауапкершіліктері
7.1. Тараптар өз міндеттемелерін орындамағаны үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауап береді.
7.2. Сервисі Сервис көрсету барысында Сервис тиесілі емес бағдарламалық жасақтаманың немесе құрал-жабдықтардың жарамсыздыққа ұшырау салдарынан туындаған үзілістер үшін жауап бермейді.
7.3. Сервис Тапсырыс берушіге Сервис техникалық құралдарының жұмыс істеу қабілеттіктерін күтіп ұстау және дамыту қажеттіліктерінің туындауына байланысты құрал-жабдық пен бағдарламалық жабдықталудың ауыстырылуы немесе басқа жұмыстардың жүргізілуі туралы алдын ала хабарлаған жағдайда толық немесе ішінара көрсетілген Сервис үшін жауап бермейді.
7.4. Сервис Тапсырыс берушінің көрсетілген Сервис нәтижесінде туындаған тікелей шығындары мен жоғалтқан шығыны үшін жауап бермейді.
7.5. Сервис Тасымалдаушының өз міндеттерін орындамағаны үшін жауапты емес.
8. Дауларды шешу тәртібі
8.1. Тараптар осы Офертаның орындалуына байланысты туындаған даулар мен келіспеушіліктерді келіссөздер жүргізу жолымен шешеді.
8.2. Дауларды келіссөздер жүргізу жолымен реттеу мүмкін болмаған жағдайда, олар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешілуі тиіс.
9. Ерекше жағдайлар
9.1. Офертаның осы редакциядағы шарттарымен келісе отырып, Тапсырыс беруші «Жарнама туралы» 2003 жылғы 19 желтоқсандағы № 508-II ҚР Заңымен көзделген сондай келісімнің қажеттігі болған жағдайларда және мақсаттарда, байланыс тораптары ("Viber", "WhatsApp", "Telegram" және тағы сондайлары) арқылы жарнамалақы ақпараттарды, сондай-ақ ақпараттық хабарламаларды алып тұруға өзінің келісімін береді.